معرفی بهترین وبلاگهای پزشکی سال 2004

بهترین وبلاگ پزشکی سال 2004
بهترین وبلاگ تازه‌تاسیس پزشکی سال 2004
بهترین وبلاگ پزشکی که به دانش کلینیکی پرداخته
بهترین وبلاگ پزشکی به اخلاق پزشکی پرداخته
قابل توجه همکاران.یکی از مشکلاتی که وبلاگ‌نویسان پزشک دارند ،استفاده اکثریت قریب به اتفاق آنها از سرویس پرشین‌بلاگ است.من دلیل این اقبال عمومی به پرشین بلاگ را با وجود سرویسهای خوبی مثل بلاگر و بلاگ‌اسکای درک نمی‌کنم.پرشین بلاگ در مقایسه با این سرویسها بسیار کند است.بعلاوه اعتبار و امنیت حفظ دیتا در این سرویسها بسیار بالاتر است.یه هیچ روی مشتاق نقد وبلاگ‌نویسی دوستان نیستم، ولی فکر می کنم باید استانداردهای وبلاگ‌نویسی خود را حداقل به میانگین جامعه نزدیک کنیم.

0 comment(s):

نظر شما

<< Home