لینکها و سخنان امروز

جملات قصار امروز:

If we have learned one thing from the history of invention and discovery, it is that, in the long run - and often in the short one - the most daring prophecies seem laughably conservative.
- Arthur C. Clarke
Power corrupts. Absolute power is kind of neat.
- John Lehman
The man who doesn't read good books has no advantage over the man who can't read them.
- Mark Twain
It isn't necessary to have relatives in Kansas City in order to be unhappy.
- Groucho Marx
The only thing that makes life possible is permanent, intolerable uncertainty; not knowing what comes next.
- Ursula K. LeGuin
Joel: Ed, are you hallucinating?/ Ed: Oh, yeah, but not right now.
- Sy Rosen and Christian Williams
If you don't know where you are going, you will probably end up somewhere else.
- Laurence J. Peter
A lifetime is more than sufficiently long for people to get what there is of it wrong.
- Unknown
Silence propagates itself, and the longer talk has been suspended, the more difficult it is to find anything to say.
- Samuel Johnson

لینکهای امروز:

تاثیر SSRIها و آنتی دپرسانها روی مادران مصرف‌کننده این داروها
برنامه‌های تحقیقاتی پایلوت برای روشن کردن تاثیر شخصیت ،depression و استرس روی فرایند پیری
پزشکان در رمانها: مادام بوآری نوشته گوستاو فلوبرت

صدها زن از نتیجه غیرطبیعی پاپ‌اسمیرشان آگاه نشده‌اند.
آسیب مغزی تروماتیک ناشی از جنگ. brainblog به این مقاله جالب از مجله new england لینک داده است.
اما این یکی! یک پزشک فنلاندی پس از یک چک‌آپ روتین پیس‌میکر ،یادش رفت دستگاه را دوباره روشن کند و بیمار مرد.
روش جدید برای مانیتور نوزادان از لحاظ تشنج

پی‌نوشت :چند روزی است که دسترسی به وبلاگهای استفده‌کننده از سرویس بلاگر ناممکن شده است.بر من روشن نیست که این موضوع به خاطر موج جدید فیلترینگ اتفاق افتاده است یا نه.به هر حال این موضوع دسترسی من را با به وبلاگهای پزشکی و پاره ای از وبلاگهای دیگر با مشکل مواجه کرده است.شایسته نیست که همه وبلاگها با یک چوب رانده شوند.

2 comment(s):

Dear Dr.majidi
Hi,I've come to know your blog haphhazardly,and i do really enjoy reading it!It's so informative and enchanting ! Keep on the good work !Bye
Anonymous Anonymous, at 12:13 PM  
salam, shoma chera moshkelate senfie pezeshkane irani ro monakes nemikonid?
Anonymous reza, at 4:36 PM  

نظر شما

<< Home