ترانه گوگل


اگر می خواهید به ترانه گوگل ! گوش دهید به اینجا بروید.
این ترانه اینطور شروع می شود:


When it's late at night
And you've an essay due
And you don't know what to write
I'll tell you what to do
Before sunrise
Find something to plagiarise

on Google
Talkin' 'bout Google...

3 comment(s):

عجب اهنگی!..حیف که تو بیلبورد نرفت!
salam doctor jan
khaste nabashi
ajab chizaii gozashti
rasti man weblogamo avazesh kardam
1 sar bezanid khoshhal misham
ta bad
bay
Anonymous mahdis, at 7:33 PM  
Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. »
Anonymous Anonymous, at 6:46 PM  

نظر شما

<< Home