سینوزیت متعاقب سونامی

Tsunami Sinusitis:مجلهNEJM یک کیس جالب را مطرح کرده است: سینوزیت متعاقب سونامی.
مرد 35 ساله ای متعاقب تروماهای ناشی از سونامی جنوب آسیا به بیمارستان آورده شد.بیمار آب دریا را در هنگام غرق شدگی تنفس کرده بود.بعلاوه وی آسیبهای متعدد شامل لاسریشن اسکالپ و پارگی لیگامانهای مدیال کلترال و لیگامان متقاطع قدامی راست داشت.وی از احساس ناراحتی در منطقه سینوسها شاکی بود ولی مشکل تنفسی نداشت.CT وجود مایع و مواد اپک را در سینوسهای اتموئید،ماگزیلری و اسفنویید نشان داد.شستشوی دوطرفه آنترال برای بیمار انجام شد.کشت مایه چرکی سبزرنگ خارج شده ، رشد آئروموناس ،کلبسیلا و E.coli در سمت راست و پروتئوس ،E.coli وA. Hydrophila را درسمت چپ نشان داد.بیمار تحت درمان آنتی‌بیوتیکی قرار گرفت.
Image Hosted by ImageShack.us

پزشکان زن 130 درصد بیشتر از دیگر زنان مبادرت به خودکشی می کنند،درحالی‌که این ریسک در پزشکان مرد تنها 40 درصد بیشتر است.

این آقای دکتر هم از خیلی از google earth خوشش آمده.بعضی از عکسهایی را که گرفته ببینید.

در اینجا درباره کلسترول بخوانید.

3 comment(s):

جالب اينه که توجه آدمها به تغذيهء سالم ممکنه حتی عواقب برعکس هم داشته باشه. جايی خوندم که زياده‌روی در مصرف ويتامين ث (مثلاً در مورد کسانی که هر روز از قرص جوشان ويتامين استفاده ميکنند) ميتونه حتی در دراز مدت ريسک مبتلا شدن به سرطان رو زياد کنه! يا مثلاً مصرف داروهايی که عصارهء سويا دارند (مثلاً برای تنظيم هورومون در خانمهايی که در دوران يائسگی به سر ميبرند) ميتونه خطرناک باشه. درسته که خانمها در خاور دور به خاطر ميل کردن روزانهء سويا کمتر با مشکلات يائسگی روبه‌رو هستند، اما اونها اين مواد رو از سن بچگی مربت مصرف ميکنند و بهشون عادت کرده‌اند. عصارهء سويا برای خانمهای اروپايی که بهش عادت ندارند با اين درصد بالا ممکنه حتی باعث سرطان رحم يا سينه هم بشه!

در مورد بقيه‌اش نظر نميدم تا بيشتر از اين روده‌درازی نکرده باشم!

پانته‌آی غربتستان
Anonymous Anonymous, at 10:55 PM  
Looking for information and found it at this great site... » »
Anonymous Anonymous, at 5:40 AM  
Anonymous Anonymous, at 8:30 PM  

نظر شما

<< Home