عکس برگزیده پزشکی سال 2005

انجمن پزشکی هسته‌ای آمریکا عکس برگزیده سال 2005 را انتخاب کرد.من که تا به حال تصویری به این زیبایی در حیطه عکسهای پزشکی ندیده بودم.تصویر، یک کانسر اولیه ریه همراه با متاستاز آن به لنف نودهای مدیاستینال را نشان می‌دهد.(سرطان اولیه ریه که به یک عقده لنفاوی ناحیه میانی سینه دست‌اندازی کرده،برای آگاهی خوانندگان عزیز غیر پزشک)
این تصویر حاصل ترکیب دو روشPET Scan و CT Scan می‌باشد.ظاهرا این روش به‌وسیله دانشگاه استنفورد تکمیل شده و در آن واحد،اطلاعات ساختمانی و متابولیک بدن را به پزشک نشان می دهد.روی عکس کلیک کنید تا آن را با نمای بزرگتر ببینید.

Image Hosted by ImageShack.usتستهای آزمایشگاهی خانگی:منافع و خطرها

آیا پزشکان باید برای بیمارانشان دعا کنند؟مشاهده اینکه شمار زیادی از پزشکان آمریکایی دارای اعتقادات مذهبی محکم ،آن هم خالی از ریا و تظاهر هستند،می‌تواند جالب باشد.خواندن این مقاله چه برای پزشکان و چه برای غیرپزشکان جالب است.