دلخوری دیپلماتهای سازمان ملل از همبازی نشدن با کیدمن

همزمان كه نيكول كيدمن و شان پن در ساختمان سازمان ملل ، مشغول بازى درفيلم مترجم به كارگردانى سيدني پولاک بودند، بسيارى از سفراى كشورها به خشم آمده‌ بودند، چون ايفاگران نقش‌هاى ديپلمات‌ها، به قول اين سفرا قلابیند.
این هم شرح دلخوریهای دیپلماتها از همبازی نشدن با نیکول کیدمن:
سفير اسپانيا در سازمان ملل كه در فيلم هاى اسپانيایى زيادى بازى كرده و خود را آماده بازى در نقش يك نخست وزير كرده بود، مي گويد: "آرزويم بود كه در فيلمی به كارگردانی سيدنی پولاک بازى كنم . او يكي از قهرمانانم در صنعت سينما است . اما درست يك روز قبل از فيلمبردارى، با من تماس گرفتند وگفتند كه سازمان ملل قيد و شرط هایى دارد. ولى من كه اصلا دستمزدى نمى خواستم . حتی اگر هم دستمزدی به من داده می‌شد، آن را به بخش تحقيقات يا صندوق مبارزه با ايدز سازمان ملل اهدا می‌كردم ."

Image Hosted by ImageShack.us

سفيراردن در سازمان ملل ، مي‌خواست يک سنت خانوادگی را حفظ كند. در سال 1963 كه "کلئوپاترا"با بازى اليزابت تايلوروريچارد برتن درايتاليا فيلمبردارى مي‌شد، پدرومادر
اودر آن فيلم سياهي‌لشكربودند. حالا اواميد داشت كه در تريلر سيدنی پولاك ، از همان بخت برخوردار شود. در مترجم، نيكول كيدمن نقش يكي ازمترجمان سازمان ملل را ايفا مي كند با تابعيت يك كشور خيالى آفريقاى درگيرمنازعه داخلى، پاكسازى قومى و آشوب سياسى. شان پن هم مامور سرويس مخفی است كه مي‌كوشد از قتل رهبر يك كشور پيشگيرى كند. سفير اردن می‌گويد:"مايه خجالت است كه به ما اجازه نمي‌دهند نقش‌هاى كوچک را ايفا كنيم ، در صورتى كه همه ما با اين محيط كاملا آشنا هستيم . با كار مترجمان نيز آشنا هستيم . خدا مي داند كه چقدر شاهد حوادث ناگوار و گرفتاریهایى بوديم كه ناشی از باز بودن ميكروفنها بود. جدا ازاين ، سازمان ملل يك صحنه بزرگ تئاتر است و ما هم به اين تئاتر تعلق داريم ، تئاترى كه هرگزتعطيل نمي‌شود." مقامات سازمان ملل هم توجيه قانع كننده‌اى برای منع سفرا از بازيگرى نمی‌توانند ارايه دهند.
سيدنی پولاک مى‌گويد: "تصميم سازمان ملل است . من چنين تصميمى نگرفتم ... اگربه يك سفير اجازه داده شود، بايد به صد و نود و يك سفير ديگر هم اجازه دهند."
اما معاون دبيركل سازمان ملل حرف ديكرى مى زند: «ما خوشحال مي شويم كه سفرا نقش خودشان را بازى كنند و اين به خودشان ، دولت‌هایشان و سازندگان فيلم مربوط مي شود. سازمان ملل سفرا را استخدام نكرده است .»
طی یک ميهمانی در قسمت ويژه بازديدكنندگان كه توسط سفيراستراليا، كشور نيكول كيدمن ، برپا شده بود، سيدنى پولاک گفت كه دلش مي خواهد فيلم «همخوان با اهداف سازمان ملل باشد و راه چاره‌اى براى مقابله با خشونت .» در تمام مدت برگزارى ميهمانى، كيدمن مجبوربود به سفرا امضا بدهد، با آنان گفت‌وگو كند يا كنارشان بايستد تا از آنان عكس گرفته شود. چندين سفير حتی دوربين
تصويربردارى هم با خودشان آورده بودند. سفير اسپانيا می‌‌گويد: «خيلى مسخره است . فرصت نامزدى اسكار سال آينده را فقط به دليل مقررات بی‌منطق سازمان ملل از دست دادم.»