گوگل باز هم تقدیم می‌کند

گوگل بعد از اینکه خیالش از بابت پوشش همه جای زمین با google earth راحت شد،امروز همزمان با سالگرد فرود آپولو 11 روی ماه،سرویس google moon را هم راه‌اندازی کرد.
به امید راه افتادن google mars!

Image Hosted by ImageShack.us

1 comment(s):

Looking for information and found it at this great site... » »
Anonymous Anonymous, at 5:57 AM  

نظر شما

<< Home