لینکهای پراکنده

اگر از google mapاستفاده می‌کنید و علاقمند هستید در آن واحد هم نقشه و هم عکس محلی را ببینید از حالت Hybrid mode استفاده کنید.
وسیله دفاعی جدید آمریکا:ابزاری که باریکه‌هایی از انرژی را متمرکز می کند و در سربازان دشمن
یک احساس سوختگی شدید بدون ایجاد یک حالت آسیب دائمی ایجاد می کند.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

مینی‌روبوتهایی که از حشرات تقلید می‌کنند.


Image Hosted by ImageShack.us

1 comment(s):

Very nice site! video editing schools
Anonymous Anonymous, at 6:53 AM  

نظر شما

<< Home