دو لینک پزشکی

روش جدیدی برای تشخیص استئوپورز:اسکن ناخن!

تراشه های کاشتنی در بدن،ابزاری جدید برای حفظ سلامت:تراشه در بدن بیماران دیابتی کار گذاشته می‌شود.این تراشه فقط 2 میلی‌متر اندازه دارد و از یک پردازنده پنتیوم بهره می‌برد.تغییرات سطح گلوکز خون توسط این حس‌گر به یک گیرنده که غالبا یک گوشی موبایل است ارسال می‌شود.پژوهشگران امیدوارند در آینده این حسگر را به یک پمپ انسولین متصل کنند.چنین حسگرهایی می توانند در بیماران با مشکل قلبی یا تنفسی هم مورد استفاده قرار گیرند.