ده فرمان جهان مدرن-قسمت دوم

جنبه دیگر قانون مور
این قانون می‌گوید که قطعات الکترونیکی هر سال بین 30 تا 40 درصد ارزان تر می‌شوند(با حفظ عملکرد).به همین دلیل است که کامپیوتر"ترئو 650" 300 دلاری شما از همان قدرت کامپیوتر کامپک 3000 دلاری در سال 1998 برخوردار است.به همین خاطر است که امروزه صدها میلیون هندی و چینی از پورتال شخصی در اقتصاد جهانی برخوردارند.

0 comment(s):

نظر شما

<< Home