چگونه عذرخواهی کنیم؟

با دوستی به هم زده‌اید؟در میهمانی‌ای حاضر نشده اید؟بدقولی کرده‌اید؟غیبت داشته‌اید؟بلد نیستید دروغ بگویید؟نمی‌توانید عذر بتراشید؟
نگران نباشید، با مراجعه به سایت zompist ،می توانید انواع عذر و بهانه‌های آماده را دریافت کنید و تحویل دوستان بخت برگشته‌تان بدهید.عذرها در دسته های مختلف تقسیم‌بندی شده اند:از عذرهای پزشکی بگیرید تا عذرهای توهین‌آمیز.
جای شکرش باقی است که ورژن فارسی ندارد!

Image hosted by TinyPic.com

1 comment(s):

جالبه سایتش
باید برم ببینم چطوره
ممنون

نظر شما

<< Home