شکاف دیجیتالی

سایت speakeasy یک از بهترین سایتها برای سنجش سرعت کانکشن اینترنتی شماست.کافی است یکی از سرورهای سمت چپ را در این سایت انتخاب کنید تا سرعت واقعی اتصال شما سنجیده شود.لینک این سایت را در وبلاگ یکی از پزشکان آمریکایی دیدم.ایشان هم با این سایت سرعت اتصالش را اندازه‌گیری کرده بود.
در راستای این‌که شکاف دیجیتالی شاخ و دم ندارد،به اسکرین‌شات‌هایی که من و ایشان از سرعت اتصالمان گرفته‌ایم،توجه فرمایید و با هم مقایسه کنید:

Image Hosted by ImageShack.us

شاید هم این‌طوری یا این‌طوری می‌خواهیم این شکاف را پر کنیم،شکافی که بهتر است لفظ یک دره را برای آن به کارببریم و کاش منحصر به سرعت کانکشن اینترنتی می‌شد.

در شرایطی که فرهنگ و هنر و تمدن هم دیجیتالی شده است ،ما در کدام جزیره سرگردانی،ایستاده ایم؟؟؟


Image Hosted by ImageShack.us

2 comment(s):

Development of Internet is compared to the invention of fire. It is a wealth of knowledge which can help everyone from scientists to tourists. Of course it has some bad usages but it is like everything else. Can we ban using knives because they can kill people? Is it more dangerous than cars in Iran which kill 21000 people each year?
If someone wants to open a bakery, there are thousands of recepies and tips about making different breads and it is endless. Internet is the most important thing that happened to us, so we have to use it AS MUCH AS WE CAN!
My ultimate personal knowledge base is a laptop with a high speed internet connection and a laser printer (in my dream of course). This is all I need!
Anonymous Amir, at 7:27 PM  
I am wiser on this subject now that I've read your blog on printer supply I was impressed with the information presented. I have seen another blog with related information printer supply
Anonymous Anonymous, at 8:15 AM  

نظر شما

<< Home