لینکهای پزشکی

خبری از ABC:مادر حامله‌ای که در هفته 24 حاملگی به علت ملانوما دچار مرگ مغزی شد. به کمک پزشکان وی تا هفته 32 حاملگی به زندگی نباتی خود ادامه داد تا جنین خود را وضع حمل کند،جنین هم‌اکنون از سلامت کافی برخوردار است.

روزنامه نیویورک تایمز طبق معمول مقاله‌های جالب پزشکی دارد.به این مقاله در مورد denial و neglect نورولوژیک توجه کنید.مسلما خواندن این مقاله برای خوانندگان غیرپزشک هم می تواند جالب باشد.

شماره جدید American family physicians

0 comment(s):

نظر شما

<< Home