ادگار آلن پو

Image Hosted by ImageShack.us"ادگار آلن پو" در ۱۹ ژانويه در سال ۱۸۰۹ در شهر بوستون آمريكا درجامعه‌اي به دنيا آمد كه از نظراجتمایي، فقر و بحران، وازنظرفرهنگي، مكتب رمانتيك درآن بيداد مي‌کرد. وى در عين حال يك شاعر بود.تاريخ ادبيات عمومى (جهان) از آلن پو به عنوان فردى ياد كرده است كه در تكامل داستان كوتاه‌نويسى سهم بسزا داشته است. اهميت و نفوذ آلن پو در دهه‌هاى اخير كه مردم وقت و حوصله خواندن داستان بلند ندارند بيشتر شده است. او در كنار حرفه روزنامه‌نگارى ۱۲۰ داستان كوتاه نوشت و يك ديوان، شعر سرود كه اشعارش عمدتاً طنزگونه است. آلن پو سال‌ها سردبير روزنامه «رجيستر» چاپ شهر بالتيمور آمريكا بود. حرفه روزنامه‌نگارى باعث شده بود كه داستان‌هاى كوتاه او روح واقعى داشته باشند زيرا انعكاس واقعيت‌هاى روز بودند و استحكام نوشته در واقعى تلقى شدن آنها جاى ترديد باقى نمی‌گذارد. وى بيش از چهل سال عمر نكرد و بيمارى سل او را از پاى درآورد.داستان هاى آلن پو كه در سال ۱۸۴۹ فوت شد هنوز تجديد چاپ می‌شوند.
اودرمورد داستان كوتاه معتقد بودکه باید بتوان آن را دريك نشست خواند. به نظر او كوتاهي، كيفيت و صرفه جويي در واژه ها ازصفات مهم داستان خوب هستند. آلن پو درداستانهايش ازخيالپردازي و واقعيت، يعني ازهر دو امكان استفاده مي‌كند. او درداستانهاي خياليش به طرح موضوعات علمي و فلسفي هم می‌پردازد، و درداستانهاي وحشتناك تخیلیش، خردگرايي منطقي را نيز گاهی عمده مي‌کند. درداستانهاي جنايي، او به هراس‌های باستانی بشر، مانند زنده بگوري و بازگشت مرد گان و امثال آنها می‌پردازد. در عین حال، داستانهاي او خالي از طنز نيز نيستند.
ادگار آلن پو در مورد داستان کوتاه گفته بود: "در نوشتن داستان كوتاه بايد هدف تاثير واحد باشد و تمام اهداف جنبى كنار بروند و تمام كلمات و عناصر داستان بايد به اين سو، سمت گيرى شده و چيزى اضافه بر آن نبايد وجود داشته باشد."
یکی از مشهورترین داستانهای کوتاه وی گربه سیاه نام دارد که در ایران بارها به وسیله مترجمان مختلف ترجمه و چاپ شده است.
این داستان را با ترجمه اسماعیل فصیح از اینجا دانلود کنید و بخوانید.

1 comment(s):

تا اونجا که من میدونم از آقای پو،اینه که همسرش از بیماری سل مرد،و بعد از مرگ همسرش بود که خیلی افسرده شد، بعد توی یه جوب پیداش کردن بیهوش و توی بیمارستان بستریش کردن، توی هزیونها که میگفته از روح و جن و اینا حرف میزده. چند ساعت بعد هم توی بیمارستان مرده.سلام

نظر شما

<< Home