آخرین خبر درباره پادکستها

جورج بوش به زودی به جمع کسانی که پادکست هوا کرده‌اند،اضافه می‌شود.در حال حاضر جمعی از کارمندان کاخ سفید در حال انتخاب سخنرانیهای جورج بوش برای ایجاد پادکست وی هستند.

Image hosted by TinyPic.com


منبع:clinical cases and images

این خبر را هم از وبلاگ کوجه بخوانید:
لغت Podcast به واژگان دیکشنری Oxford اضافه شد.

0 comment(s):

نظر شما

<< Home